Dette er en oversikt over diakonale tjenester som er felles for hele Sola kommune: 

Kirkens sykevaktsordning
er en avlastningsordning for pårørende i Sola kommune. De frivillige medarbeiderne, kalt sykevakter, kommer hjem og er tilstede hos trengende. Sykevakter skal ikke utføre sykepleie eller stell, men kun være tilstede.
Trenger du følge til legen eller sykehuset? Vil du ha en arm å holde i? En sykevakt tar følge hjemmefra. Sykevakten kjører ikke selv, men tar følge i drosjen til sykehuset for eksempel. Man får hjelp til å finne fram, venter til timen er over og så følger man med hjem igjen.
Tjenesten koster kr 20,- pr time. Kirkens sykevaktsordning foregår i et tett samarbeid med kommunens hjemmetjeneste. Dere som ønsker hjelp og avlastning på denne måten kan derfor henvende dere til hjemmetjenesten som så vil formidle dette videre til lederen. Tjenesten er ment å være et supplement til hjemmetjenesten.
 
Dere kan også ta direkte kontakt:
Jodi Niday, 915 66 468
Kontorsted Sørnes kirke, 51 75 53 50
 
Tildeling av tjenester skjer etter tilgang på sykevakter.

Treffen
Treffen er en klubb for alle, men den er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Vi samles annenhver fredag fra kl. 18.00-19.30 i Tananger kirke. På samlingene har vi sang og musikk, andakt, bespisning og forskjellige aktiviteter som bingo, folkeviseleik, videokveld, misjonskveld, fødselsdagsparty og mye annet. Vi storkoser oss i Treffen, og det er plass til mange flere. Ønsker du å delta selv eller kjenner du noen som du tror dette kan passe for, så kom på et av møtene eller ta kontakt med diakonen i Sola, Solveig Braut Tjelle:
Tlf.: 51 75 53 78.
E-post: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no

Sorggrupper
Sorggruppene er ment å være en støtte i sorgen for den som har mistet en av sine nærmeste. Sorggruppen er en samtalegruppe. Den skal være et trygt fellesskap der den enkelte kan få sette ord på følelser, tanker og reaksjoner som sorgen fører med seg. Det er full taushetsplikt, og hver enkelt bestemmer selv hvor mye han eller hun vil dele. Gruppene startes opp fortløpende når det er 6-8 deltagere, og de møtes 8-10 ganger. De blir ledet av trenede, frivillige medarbeidere i samarbeid med en diakon. Gruppene er åpne for alle uansett livssyn og kirketilhørighet. De blir satt sammen ut fra noenlunde samme erfaring og livssituasjon. Dette siste betyr at det av og til kan ta litt tid før gruppen er klar til oppstart.

Sorggruppene blir satt sammen av deltagere fra flere distrikt som Sola, Sandnes og Jæren. Det finnes også sorggrupper for barn og ungdom, og vi har egne grupper for mennesker som har opplevd samlivsbrudd.

Dersom du ønsker å være med i en sorggruppe, eller dersom du ønsker å høre mer om hvordan gruppene fungerer, så ta kontakt med diakonen i Sola, Solveig Braut Tjelle:
Tlf.: 51 75 53 78
E-post: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no

 
willow hope