Korlatte

Korlatte

”Korlatte er både en sosial og musikalsk møteplass.”
”Noe av det jeg liker best med å synge i Korlatte er at repertoaret er variert.”

Korlatte ønsker både nye og gamle medlemmer velkommen til et nytt semester. Vi er et voksenkor for alle aldre med rundt 25 medlemmer, og vi ønsker å bli flere!

Dirigent: Gunnlaug Gilje Svela
Koret legger opp til rundt 2 opptredener i halvåret, i Ræge kirke og andre steder. Et par lørdageri året har vi også korseminar, der vi får god tid til å øve og har fokus på sosialt samvær.

Tidspunkt: Onsdag i partallsuker
kl 19.30- 21.45
Sted: Ræge kirke
Oppstart: 23. aug  2017
Kontingent pr. halvår: 750 kr

Har du spørsmål, kan du kontakte Arne Petter Gjørøy 
920 53 847

Vi håper vi ser deg på øvelsene!