Speider

s%c3%b8rabygd%c3%a5 - farger
Ræge menighet driver speidervirksomhet i kristen regi. Vi ønsker at barna skal bli glad i og ta vare på naturen, samt å ta ansvar for andre og delta i et fellesskap!

Vi har enheter for:
          Oppdagere 1-2 klasse  (er under planlegging) 

       Stifinnere 3-4. klasse, møte tirsdager 17:30-19:00
       Vandrere 5-10. klasse, møte mandager 18:00-19:30


Oppmøtested er som regel parkeringsplassen ved Hellestøstranden. Noen av møtene for Stifinnere vil være i Hålandskogen. 

Høstsemesteret 2017 starter opp i uke 36For påmelding og spørsmål ta kontakt med Anita Klausen 97657748 eller
mail; ao.klausen@lyse.net . 


 

Nyheter

Anleggsarbeid på Ræge kirkegård
I perioden 2.-13.juli 2018 utføres det anleggsarbeid på de nyeste gravfeltene på Ræge kirkegård. Bak...
Les mer
Barnekor i Ræge!
Oppstart av kor for 1.-4.klasse fra høsten 2018
Les mer