Trykk på linken over og last opp menighetens Tropsopplæringsbrosjyre, og få en flott oversikt over det dere kan være en del av!


 

TROS OPPLÆRING RÆGE MENIGHET

 

Plan for trosopplæring i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte i alderen 0 – 18 år, uavhengig av funksjonsevne.
En fult utbygd, systematisk og sammenhengende trosopplæring skal ha et omfang på 315 timer pr barn, fordelt på de første atten leveår.
Ræge menighet har i oppdrag fra staten å lage og gjennomføre en slik plan for ca 850 unger.
Vi har jobbet med dette i en to års periode og planen vår var ferdig i mai 2012. Etter dette ble den sendt til biskopen for godkjenning.
Vi fikk en svært positiv tilbakemelding fra biskopen på planen som ble godkjent i september 2012.

Det er mange flotte medarbeidere med på de ulike tiltakene innen trosopplæringen. Til sammen ca 40 stk. Disse er med på en eller flere av tiltakene som blir beskrevet under.
Skisse over trosopplæringstiltak som gjennomføres årlig:


Skisse over trosopplæringstiltak som gjennomføres årlig:

 

Alder               Navn på tiltak

0-1 år             Invitasjoner til dåp, dåpssamtale, dåp
0-4 år             Jungelgjengen
0-3 år             Besøk til barnehager
3-6 år             Besøk av barnehager
2 år                Min båt er så liten, samling i kirken
3 år                Jungelgjengens adventssamling
4 år                Kirkekos
4 år                Barnegudstjeneste med utdeling av bok til 4 åringer
4-8 år            Safarigjengen

5 år                Barabbas samling om påskebudskapet
6 -13 år         Skolegudstjenester
6 år                Kino i kirken
6 år               Barnegudstjeneste med utdeling av bok til 1.klassinger
7-15 år          Speider
8 år               Tårnagenthelg
8-12 år          Agentgjengen
10-12 år        Puls
11 år              Utdeling av NT på skolen
11 år              Lys våken
13-15 år        Presten på besøk til ungdomsskolen

14 år              Konfirmasjon; også tilrettelagt for ungdom med spesielle behov
13-18 år        UngkjerkåEtter de fleste breddetiltak får barna nytt brev med invitasjon til å delta i Barnemenigheten
Dersom du har lyst til å være en medhjelper på ett eller flere av disse tiltakene så ta kontakt med Åse på mail: aase.kjelby@rege.menighet.no

 

ÅRSHJUL