Hør søndagens tale her!

I Ræge menighet så blir det hver søndag forkynt fra Guds ord. Vi ønsker at du som ikke fikk med deg talen kan selv få høre den i etterkant. 
Her kan du høre søndagens tale.