Medarbeider

Medarbeider i Ræge menighet

img 13026 band

Å være medarbeider

Ræge menighet drives i stor grad av frivillige medarbeidere. I tillegg til en lønnet stab har vi et stort antall mennesker som har en tjeneste i menigheten.
Å ha en tjeneste er meningsfult for både den som har tjenesten og for menighet og menneskene som møter dette. Vi ønsker å ha med enda flere som frivillige medarbeidere!

Hvorfor tjeneste?

Først litt om selve ordet Tjeneste:
Å ha en tjeneste er det samme som å ha en oppgave, enten i forbindelse med gudstjenesten eller i et av de andre arbeidene vi driver. Bibelen bruke ordet tjeneste når det gjelder oppgaver i menigheten, oppgaver som gjøres for å drive menighet. Det er med på å tydeliggjøre at vi ikke har en oppgave for "å hjelpe presten", eller "ta min tørn". Tjeneste er gjensidig fellesskap mellom Gud, enkeltmenneske og menighet.
1.Peter 4.10 i det nye testamentet sier "Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde"

Menighetens fellesskap blir et bedre fellesskap ved at alle er med å sette sitt preg på det. 
Vi har ulike evner og ting vi er gode til eller liker; Noen kan synge, noen er flinke å organisere, noen kan vise omsorg og noen er kreative. Og det er meningsfult å kunne dele sine talenter slik at flere får glede av dem!

I Ræge menighet finnes oppgaver for alle!
i venstre sidemeny finner du mer informasjon om dette

 

Nyheter

Julemarked 2. desember kl. 10.30
Felles åpning kl. 10.30
Les mer
Julekonsert Korlatte
10. desember kl. 19.00
Les mer
Konsert Garness
Ræge kirke 16. desember kl. 19.30
Les mer