Fast giver i Ræge menighet

Fast givertjeneste


«Gi så skal dere få» sier Jesus (Luk 6.38)

Som fast giver gir du av ditt eget og får tilbake;
- Et nytt forhold til din økonomi? Ved at pengene dine får en større betydning, utover deg selv – inn til et fellesskap som vil bygge en del av Guds rike
- Flere ansatte i menigheten slik at det er mulig å drive et større arbeid i Sørabygdå:

Barnepastor som har ansvar for barnemenighet og trosopplæring
Ungdomsarbeider som tar arbeidet videre når barna blir ungdom
Administrasjon for å avlaste øvrig stab 

Menigheter drives i større grad enn tidligere av giverbaserte midler. Støtte fra stat og kommune holder til det aller nødvendigste, og dersom vi vil ansette flere medarbeidere og drive et godt utadrettet arbeid må vi skaffe midler til dette selv.
Hvert år får du skattefradrag for gaver til Dnk inntil kr 20 000,-

Hva går gaven konkret til og hvordan gi til Ræge menighet?
I Ræge går pr i dag all givertjeneste til å lønne stab. Vi har administrasjonsmedarbeider i 20 %, barnepastor i 50 % ansatt på givermidler. I tillegg lønnes musikalsk leder noe utover den faste stillingen.

I tillegg er vi i ferd med å bygge opp en 50 % stilling for Ungdomsleder. Vi vil ruste opp ungdomsarbeidet vårt som til nå har vært basert på 20 % stilling innen trosopplæring og frivillighet. Men vi ser at det må være en større stabilitet i dette arbeidet for å få det til å fungere best mulig.

Vi drømmer om å:
Skape en arena der ungdom får utfolde seg kreativt innen musikk, matlaging, foto mm
Gi ungdom et trygt sted å være med mulighet til å tilegne seg gode verdier
Videre opplæring i å følge Jesus og lære av det gode han lærte oss
Et sted der de blir møtt og akseptertGaven din vil komme mange til gode!
 
 
 
 
 
Avtalegiro:
Fyll ut avtalegiro som kan lastes ned her for Ungdomsfadder eller ordinær givertjeneste

Hvorfor avtalegiro?
En ryddig måte å lage en avtale mellom deg selv, menigheten og banken. Enkelt for oss å registrere i regnskapet vårt, samt i forbindelse med skattefradrag, og enkelt for deg som gir ved at dette skjer automatisk hver måned. Det trekkes aldri mer enn det beløpet du har oppgitt som ønsket beløp

Skattefradrag:
Den norske kirke er godkjent mottager for gaver som det gis skattefradrag for og hver enkelt giver kan få fradrag på gaver mellom kr 500,- og 20 000,- pr år (2015)
Dette rapporteres til skattemyndighetene via menigheten hvert år. Du må krysse av for om du ønsker dette i skjema for avtalegiro