Tjenester

Her er en oversikt over de ulike tjenesteområder i Ræge menighet.

Gudstjenesten

Kirketjener

Kirketjenere har praktiske, tekniske og hjelpende oppgaver: Kirketjener klargjør selve kirken til gudstjeneste og ønsker gudstjenestedeltagerne velkommen! Lys, varme, brannvern og orden er blandt annet også kirketjeners ansvar. 

Lydteknikker

Lydteknikkere styrer lydanlegg og sørger for at lydbildet under gudstjenestene er bra. 
Har du erfaring med å styre lyd så trenger vi flere lydteknikere. 
Ta kontakt med daglig leder om dette er en tjeneste du kunne tenke deg. 

Projektoransvarlig

Vi har all tekst til sanger og liturgi på veggen. Projektoransvarlig legger inn dagens program ut fra ferdig kjøreplan og styrer rekkefølgen på sanger og annen tekst underveis i gudstjenesten.

Tekstleser

Leser dagens lesetekst. 

Nattverdsmedarbeider

Bistår presten ved utdeling av nattverd. For mere info kontakt daglig leder. 

Blomster

Har med seg to buketter blomster til gudstjenesten og pynter alterbordet med disse.  Tjeneste ca. en gang i måneden.

Forsangere

Det er flere forsangerteam som sammen med musikalsk leder leder menighetens sang i gudstjenesten. Musikalsk leder øver sammen med teamene og er ansvarlig for organiseringen av disse

Forbønnsteam

Hver nattverdgudstjeneste har vi bønnestasjoner og mulighet for personlig forbønn. En forbeder klargjør bønnestasjoner og er med å be for de som ønsker personlig forbønn. Denne tjenesten har en hovedleder som organiserer teamene

Ledere i Barnemenigheten

Barnemenigheten er delt inn i 3 ulike grupper etter alder.
En leder kan ha ansvar for samling/ undervisning og/ eller aktiviteter her.
Ta kontakt med Barnepastor om dette er noe du ønsker å bidra med. 


 

Kirkekaffe

Det er 4 ulike komiteer til kirkekaffe. Kirkekaffe er en viktig del av det fellesskapsbyggende arbeidet vårt. 
Komiteene har med seg hver sin kake, eller annen mat til kaffe, koker kaffe og setter i stand kirkekaffe

Dåpsmedarbeider

Bistår presten under dåpshandlingen. Kontakt daglig leder for mer informasjon

Møtesteder

Torsdagstreff i Ræge kirke

Torsdagstreff i Ræge kirke har samlinger hver første torsdag i måneden. Dette drives av en komite av frivillige medarbeidere. Komiteen planlegger Torsdagstreffene og lager i stand med borddekking, mat og kaffe, ledelse og musikk

PULS

PULS er samlingsstedet for de i 5.-7.klasse! En lørdag i måneden åpnes lokalene i kjelleren for PULS. Det er samling, åpen kiosk, sosialt og noen aktiviteter. Her er det frivillige ledere med som sørger for trygge rammer for tweens! En leder kan ha ansvar for kiosk, registrering, ønske velkommen eller annet praktisk. I tillegg er ledere her viktige miljøarbeidere for denne flotte gruppen!

Byggeklossen

Byggeklossen er et formiddagstreff for barn i førskolealder og deres foresatte. Ledere i Byggeklossen har ansvar for å organisere treffene, åpne opp og klargjøre, ønske velkommen og lede eventuelle aktiviteter. 
Høsten 2016 er det dessverre ingen til å drive dette arbeidet. Vi ser på det som verdifullt å kunne tilby dette da det er et godt sted for nye i bygda å bli kjent.
Ta kontakt med menighetskontoret om du kan tenke deg å være med å drifte dette videre.

Relevante dokumenter

Kontaktinformasjon

Ønsker du være med å bygge menighet ved å bidra med det du kan så ta kontakt med  daglig leder Cecilie M Skretting på mail .
Sammen bygger vi en levende menighet. 

Velkommen