Fokus på livet

Mennesker kommer til tror og blir aktive i et felleskap av bevisste etterfølgere av Jesus! 

Hvem er vi?

 jih8095

Menighetens visjon

Menighetsrådet jobber målrettet ut fra vår strategi og handlingsplan. Denne bygges rundt vår visjon "Mennesker kommer til tro og blir aktive i et fellesskap av bevisste etterfølgere av Jesus"

Ræge menighetsråd har fokus på å gjøre Ræge menighet til et godt sted for mennesker i alle livsfaser av livet. 
Menighetens har brukt  : "Fokus på livet" som slagord, det gjenspeiler tanken om at menigheten skal være et sted der vi kan komme med alt vi er og finne tilhørighet i et godt fellesskap.

Menighetsrådet er menighetens øverste organ og skal legge til rette for at kirken har trygge og spennende møtepunkt med fokus på kristen tro og verdier
 

Nå kan du lese årsrapporten for 2016 på nett. Se link lenger nede på siden under dokumenter.


Ræge menighet er en menighet i Den norske kirke, og er en av fire menigheter som hører til Sola Kirkelige Fellesråd. Ræge sokn har ca 2 700 medlemmer.

Menigheten ledes av Ræge menighetsråd (MR) og stab. MR har 8 faste medlemmer og 5 vararepresentanter og har faste møter en gang hver måned. Sokneprest er fast medlem av MR og daglig leder er MRs sekretær

Staben består av sokneprest (100 %), daglig leder (100 %), barnepastor (70 %), musikalsk leder (20 %), ungdomsleder (50 %). 

I tillegg drives menigheten av ca 130 frivillige medarbeidere innen alt arbeidet vi har, både i gudstjenestearbeid og menighetsarbeid 

Ræge kirke ble innviet 6.september 2009 og ble bygget som en erstatning for Ræge kapell (1940 – 2010)
 

Menighetsrådet

Menighetsrådet er et folkevalgt organ. Et menighetsråd kan på mange måter sammenlignes med et styre i en bedrift. I Sola kirkelige fellesråd har hver menighet i tillegg en daglig leder som fungerer som menighetsrådets sekretær og administrator i gjennomføring av vedtak.
Det er valg av menighetsråd hvert 4.år og dette skjer samme dag som kommunevalget.

Menighetsrådets jobb er å drive menigheten på best mulig måte: ved å legge forholdene til rette for et godt menighetsarbeid innenfor rammene av soknets behov og tilgjengelige ressurser. Arbeidet reguleres av ulike lover og vedtekter fastsatt av storting, departement og kirkemøtet.
Ut fra disse rammene legger Ræge MR planer for lengre og kortere perioder. Planene inneholder konkrete mål for hva vi vil ha fokus på og hva vi skal prioritere innen en periode.
Dette betyr at sittende menighetsråd har stor innflytelse på hva som skjer i menigheten!

Alle medlemmer av Dnk som er fylt 18 år og har bostedsadresse i soknet kan stille til valg. Sittende menighetsråd spør nye kandidater om å bli med neste periode. Det er også mulig å foreslå kandidater til menighetsrådet, inkludert seg selv!
Saker i menighetsrådets møter varierer mellom å planlegge neste års medarbeiderfest, vedta budsjett og legge strategi for menigheten.
Sammensetningen av et menighetsråd har mye å si for dets arbeid. Vi vil ha alle aldre representert og vi vil gjerne ha mennesker med forskjellig erfaring. 


 

Handlingsplan 2017-2020

Trykk på pdf-filen under for å lese Strategi og Handlingsplan 

Dokumenter

Menighetsrådet 2015-2019

geir b%c3%b8 syvertsen
Geir Frafjord Syvertsen 36 år, Prosjektleder, Leder 2018
jon georg sundvoll
Jon Georg Sundvoll 48 år, IT Løsningsarkitekt, Nestleder 2018
karim saffaran
Karim Saffaran 37 år, Sivilingeniør ( Leder fellesrådet)
trine redigert
Trine Kristensen Tjelta 56 år, Jordmor ( Fellesråd)
liv marit alme
Liv Marit Alme 41 år, Kokk
ole eriksen
Ole Eriksen 31 år, Driftsleder
elin eskedal
Elin Gjerstad Eskedal 42 år, Sosilalærer
kjersti velde
Kjersti Lønning Velde 42 år, Masterstudent
kathrine byberg (2)
Kathrine Nygaard Byberg 36 år, Sykepleierstudent
arnt ove tjelta
Arnt Ove Tjelta 45 år, Avdelingsleder
terje
Terje Ølberg 74 år, Pensjonist
arne ask
Arne Askø 44 år, Sivilingeniør
owe
Owe Lie- Bjelland 42 år, Adm.direktør (Permisjon)

Bispevisitas Ræge og Tananger sokn 2014

Visitasuken 21.-26.oktober ble en god opplevelse med innholdsrikt program! Det ble holdt møter mellom biskop og staber og menighetsråd med fokus på menighetenes lokale arbeid.
Visitasrapporten er klar og kan leses her
img 6098
Fra visitasgudstjenesten Tananger kirke 26.oktober 2014
r%c3%a6ge kirke hovedbilde

Nyheter

Medarbeiderfest 2018
Meld deg på!
Les mer
Mini-Alpha kurs 4. januar
Påmelding!
Les mer