Inkluderende - ærlig - omsorgsfull

Mennesker kommer til tror og blir aktive i et felleskap av bevisste etterfølgere av Jesus! 

Ledig stilling som musikalsk leder i Ræge menighet

Ræge menighet trenger ny musikalsk leder! Er det noe for deg? 

Se mer på denne linken
 

Hvem er vi?

 jih8095

Menighetens visjon

Menighetsrådet jobber målrettet ut fra vår strategi og handlingsplan. Denne bygges rundt vår visjon "Mennesker kommer til tro og blir aktive i et fellesskap av bevisste etterfølgere av Jesus"

Ræge menighetsråd har fokus på å gjøre Ræge menighet til et godt sted for mennesker i alle livsfaser av livet. 
Menighetens har brukt  : "Fokus på livet" som slagord, det gjenspeiler tanken om at menigheten skal være et sted der vi kan komme med alt vi er og finne tilhørighet i et godt fellesskap.

Menighetsrådet er menighetens øverste organ og skal legge til rette for at kirken har trygge og spennende møtepunkt med fokus på kristen tro og verdier
 

Menighetsrådet

Menighetsrådet er et folkevalgt organ. Et menighetsråd kan på mange måter sammenlignes med et styre i en bedrift. I Sola kirkelige fellesråd har hver menighet i tillegg en daglig leder som fungerer som menighetsrådets sekretær og administrator i gjennomføring av vedtak.
Det er valg av menighetsråd hvert 4.år og dette skjer samme dag som kommunevalget.

Menighetsrådets jobb er å drive menigheten på best mulig måte: ved å legge forholdene til rette for et godt menighetsarbeid innenfor rammene av soknets behov og tilgjengelige ressurser. Arbeidet reguleres av ulike lover og vedtekter fastsatt av storting, departement og kirkemøtet.
Ut fra disse rammene legger Ræge MR planer for lengre og kortere perioder. Planene inneholder konkrete mål for hva vi vil ha fokus på og hva vi skal prioritere innen en periode.
Dette betyr at sittende menighetsråd har stor innflytelse på hva som skjer i menigheten!

Alle medlemmer av Dnk som er fylt 18 år og har bostedsadresse i soknet kan stille til valg. Sittende menighetsråd spør nye kandidater om å bli med neste periode. Det er også mulig å foreslå kandidater til menighetsrådet, inkludert seg selv!
Saker i menighetsrådets møter varierer mellom å planlegge neste års medarbeiderfest, vedta budsjett og legge strategi for menigheten.
Sammensetningen av et menighetsråd har mye å si for dets arbeid. Vi vil ha alle aldre representert og vi vil gjerne ha mennesker med forskjellig erfaring. 


 

Handlingsplan 2017-2020

Trykk på pdf-filen under for å lese Strategi og Handlingsplan 

Dokumenter

Menighetsrådet 2015-2019

geir b%c3%b8 syvertsen
Geir Frafjord Syvertsen, Leder 2018
jon georg sundvoll
Jon Georg Sundvoll, Nestleder 2018
karim saffaran
Karim Saffaran, ( Leder fellesrådet)
trine redigert
Trine Kristensen Tjelta ( Fellesråd)
liv marit alme
Liv Marit Alme
ole eriksen
Ole Eriksen
owe
Owe Lie- Bjelland
elin eskedal
Elin Gjerstad Eskedal
kjersti velde
Kjersti Lønning Velde (1.vara)
arnt ove tjelta
Arnt Ove Tjelta (2.vara)
terje
Terje Ølberg (3.vara)
kathrine byberg (2)
Kathrine Nygaard Byberg (4.vara)
arne ask
Arne Askø (5.vara)

Bispevisitas Ræge og Tananger sokn 2014

Visitasuken 21.-26.oktober ble en god opplevelse med innholdsrikt program! Det ble holdt møter mellom biskop og staber og menighetsråd med fokus på menighetenes lokale arbeid.
Visitasrapporten er klar og kan leses her
r%c3%a6ge kirke hovedbilde

Nyheter