Anleggsarbeid på Ræge kirkegård
I perioden 2.-13.juli 2018 utføres det anleggsarbeid på de nyeste gravfeltene på Ræge kirkegård. Bakgrunn for dette nødvendige arbeidet er stor fuktighet i bakken på grunn av manglende drenering i eksisterende masse. 
Arbeidet vil bestå i masseutskifting (ca 50 cm) for å sikre god framtidig drenering, og vil foregå på dagtid.

Det vil bli satt opp annleggsgjerde mot eksisterende gravområde, som selvsagt ikke blir berørt. Gravområdet vil være tilgjengelig for besøk og stell også i anleggsperioden. Anleggsmaskinene vil ha sin adkomst inn på gravfeltene fra nordsiden av Ræge kirke. Arbeidet stanser i forbindelse med begravelsesseremonier i anleggsperioden. 

Vi beklager ulempen arbeidet medfører for pårørende og besøkende til Ræge kirkegård, og ber samtidig om forståelse for at dette nødvendige arbeidet må gjennomføres. 

Sola kommune og kirkevergen står ansvarlige for anleggarbeidet, som utføres av RISA AS. 
Evt spørsmål kan rettes til irkeverge Trygve Torgersen (Tlf 415 66 868)

 
img 22240