Barnekor i Ræge!
Den 30.august blir det oppstart av kor for alle sangglade 1.-4.klassinger! 
Koret vil være et prosjektkor høsten 2018, med øvelser annenhver torsdag og opptredener i Ræge kirke. 

Det er Ella Snobl, erfaren korleder blant annet fra Sandnes kulturskole, som vil drive dette arbeidet.

Ingen medlemsavgift denne høsten. 

Velkommen til å bli med!
img 02873 arrangement a