Ferske nyheter
Hver uke sendes det ut Nyhetsmail om det som skjer i menigheten! Dersom du ønsker å motta disse er det bare å sende en mail til post@rege.menighet.no og gi beskjed om dette.
 jih8157