Vårens vaskedugnad
Torsdag 26.april fra kl 17.00 er det vårrengjøring i kirken.
Kirken brukes stort sett hver dag til ulike aktiviteter, og det er behov for en storrengjøring og opprydning.

Alle er velkomne, du bidrar med det du kan. Fra kl 17.00 så lenge vi trenger eller så lenge du kan avse tid.

Servering av mat underveis.

Det er behov for alle hjelpende hender!
 jih8163