Mennesker kommer til tro og blir aktive i et felleskap av bevisste etterfølgere av Jesus

Søndagens gudstjeneste
Les mer
Prestens hjørne
Les mer
Ungdom/Konfirmant
Les mer
Kirkemiddag 10.april
Les mer
img 0721
Åpen bønnesamling

Nyheter

Godhetslørdag!
Gratis dekkskifte 7.april!
Les mer
Middag i kirken
Travel hverdag? Spis middag i kirken!
Les mer
BIBELDYKK
24.april kl 20.00
Les mer