Søndagens
Gudstjeneste
Les mer
Prestens hjørne
Ansvar
Les mer
Ungdom/Konfirmant
Dette skjer
Les mer
Dette skjer
Menigheten
Les mer

Hva skjer i Ræge Kirke?

Nyheter

brosjyrea5 jul2015
julekonsert plakata4
Julekonsert med Korlatte 29.nov kl. 20.30
brosjyrea5 julkonsert
3 FLOTTE KONSERTER I HØST! 29. november, starter konserten 2030!
Få med deg årets Julemarked!

Les mer
Julekonsert med Korlatte 29. november kl. 20.30
Gjesteartist: Ingrid Kjosavik
Billettsalg 200,-
500,- for familie
Les mer
annonse80x107 brazzb 1

Fokus på livet!

Kontakt oss:

       Ræge menighet
           Varaheivegen 60  /  PB 38
           4054 Tjelta

      post@rege.menighet.no

     51 75 53 70

Ansatte:

Prest: Haakon Kessel
Daglig leder: Linn Elisabeth Aase
Barnepastor: Marianne Sundvoll
Adm.medarbeider: Berit Kristin Edvardsen
Trosopplæring ungdom: Åse Kjelby
Musikalsk leder: Kristian Lie-Bjelland
Vaktmester/ kirketjener: Per Skretting