UNGkjerkå

 13. jan., 27.jan., 10. feb. 24. feb., 10. mars, 24. mars, 21.april, 19.mai og 2.juni 

 

Lørdag i partallsuker er alle fra 8.klasse og oppover
Velkommen til et digg fellesskap i kjelleren i kirka. Kl. 20-24.
Vi samles for å lære mer om Jesus, livet, fellesskapet o.l. gjennom
andakt/foredrag, film og lovsang.

Nyheter

Godhetslørdag!
Gratis dekkskifte 7.april!
Les mer
Middag i kirken
Travel hverdag? Spis middag i kirken!
Les mer