UNGkjerkå

 13. jan., 27.jan., 10. feb. 24. feb., 10. mars, 24. mars, 21.april, 19.mai og 2.juni 

 

Lørdag i partallsuker er alle fra 8.klasse og oppover
Velkommen til et digg fellesskap i kjelleren i kirka. Kl. 20-24.
Vi samles for å lære mer om Jesus, livet, fellesskapet o.l. gjennom
andakt/foredrag, film og lovsang.

Nyheter

Anleggsarbeid på Ræge kirkegård
I perioden 2.-13.juli 2018 utføres det anleggsarbeid på de nyeste gravfeltene på Ræge kirkegård. Bak...
Les mer
Barnekor i Ræge!
Oppstart av kor for 1.-4.klasse fra høsten 2018
Les mer