Søndagstanker fra Ræge menighet


Her kan du se en minigudstjeneste fra Ræge kirke hver søndag så lenge vi ikke kan møtes i kirken. 

 

 

 

Tilbake