Påsketanker- refleksjoner gjennom påsken


Her finner du Påsketanker v/ sokneprest Gunther Theiss

 

Påsketanker: Andre påskedag

Les teksten, Lukasevangeliet 24, 36-43

1. Opplever du innimellom at du tviler på oppstandelsen, og på at Jesus lever i dag? Hvor tror du denne tvilen kommer fra? Og hvordan har du det når du opplever denne tvilen?

2. Finnes det situasjoner i ditt liv og din hverdag der du skulle ønske å se Jesus hos deg på samme måte som disiplene får se ham her? Hvordan kan vi øve oss i å tenke at han faktisk er der i de situasjonene, selv om vi ikke ser ham?

Bønn: Herre, takk for at du alltid er hos meg. Også når jeg tviler og er urolig, så møter du meg med din fred. Hjelp meg til å se deg med troens øyne, høre deg gjennom Den hellige ånds stemme, og kjenne ditt nærvær gjennom kraften og kjærligheten som reise deg opp fra de døde, og som bor i meg.

 

Påsketanker: Påskedag

Les teksten, Matteusevangeliet 28, 1-10

1. Vi er vant med å tenke på Påskedag og oppstandelsesbudskapet som en vakker, fredfull gledesdag. Og det skal vi. Men samtidig er det en dramatisk hendelse som beskrives her, med kraftig jordskjelv, en engel som ser ut som lyn, og vakter som skjelver av redsel. Er det berikende for din opplevelse av påskebudskapet, å se for seg denne dramatikken? På hvilken måte?

2. Det er en nær sammenheng mellom å oppleve at Jesus har stått opp fra de døde, og oppdraget med å vitne, fortelle nyhetene (vers 7 og 10). Men hvordan kan du eller vi fortelle budskapet om at Jesus har stått opp fra de døde og lever i dag, i det samfunnet vi lever i, blant de menneskene vi omgir oss med? De har hørt budskapet mange ganger. Likevel er det fremmed og fjernt for mange. På hvilken måte kan vi fortelle?

Bønn: Takk Jesus, for din overlegne og endegyldige seier over døden, synden og ondskapen. Takk for oppstandelseskreftene som bor i meg. Hjelp meg til stadig på ny å finne glede og takknemlighet i påskebudskapet, og til å leve oppstandelseslivet i hverdagen min.

 

Påsketanker: Påskeaften

Les teksten, Kolosserne 2, 12-15

1. Dåpen er en vakker handling, som for de fleste skjer helt i starten av livet, en stor gledesdag for menigheten og familien. Men her snakker Paulus om dåpen som en begravelse. Hva gjør det med deg å lese dette? Er det provoserende eller oppbyggelig? Eller kanskje begge deler? Gir det deg nye tanker om hva dåpen innebærer?

2. Gjennom denne teksten møter vi det paradokset at Jesu største nederlag samtidig er en stor seier. Har du erfart dette noen gang, at noen av de store nedturene i livet etter hvert viste seg å bringe noe godt med seg?

Bønn: Kjære Jesus, takk for at jeg aldri går alene, selv når døden kommer. Du har vært der, du går sammen med meg. Takk for at gjeldsbrevet mitt er strøket, og takk for at jeg ikke trenger å frykte det onde, du har overvunnet det ved din død. Hjelp meg til å leve i takknemligheten over din nåde, og i tryggheten som jeg finner i din seier.

 

Påsketanker: Langfredag

Les teksten, Lukasevangeliet 23, vers 32-46

1. Hva tror du var det verste for Jesus ved hele den lidelsen han gikk igjennom før han døde?

2. Hva er den beste måten for deg å bruke Langfredag på, for å komme tett på budskapet om Jesu død for vår skyld? Er dette noe du kan gjøre i dag?

Bønn: Jesus tilgi meg for at jeg, som alle andre, har skikket meg slik at du måtte gå gjennom denne dagen. Hjelp meg til en stadig dypere undring og takknemlighet for at du var villig. La meg alltid leve med ditt kors og din død i min tanke og mitt hjerte.

 

Påsketanker: Skjærtorsdag

Les teksten, Lukasevangeliet 22, vers 14-23.

1. Jesus lengter inderlig etter måltidsfellesskapet med apostlene (vers 15). Påsken handler om å miste noe (Jesus dør), for så å få det tilbake (Jesus står opp), og noe helt nytt har blitt vunnet (forsoning og evig liv for alle som tror). Hva er det du har lengtet mest etter, som du har måttet avstå fra i koronatiden? Tror du at du kommer til å verdsette dette mer når du får det tilbake? Kan det komme noe nytt, noe godt, ut av det vi nå går gjennom?

2. Når Jesus bryter brødet (vers 19) så er det i tråd med skikken på den tiden. Samtidig er det en dyp symbolikk i dette, som peker frem mot morgendagen, Langfredag. På hvilken måte?

Bønn: Takk for at du vil ha fellesskap med meg. Takk for at du gav meg nattverdsmåltidet, der jeg får tilgivelse, kraft og samfunn med deg og alle dine. Hjelp meg hver dag til å minnes deg og alt du har gjort for meg. Amen.

 

Påsketanker: Onsdag i den stille uke

Les teksten, Johannesevangeliet 13, vers 1-11

1. Se for deg at du er til stede i det som skjer i denne fortellingen. Hvordan reagerer du?

2. Jesus er både vår tjener, vår venn og vår Herre. Hvilken av disse tre sidene ved Jesu relasjon til deg er du mest vant til å forhold deg til, og hvorfor tror du det er slik? Og hvilken av dem er mest uvant for deg å fokusere på, og hvorfor tror du det er slik?

Bønn: Kjære Jesus. Takk for at du var villig til å være min tjener. Hjelp meg denne påsken til oppdage nye sider ved det du har gjort for meg. Hjelp meg til å følge ditt forbilde, og ha et tjenersinn overfor dem jeg har rundt meg og mennesker jeg møter. Amen.

 

Påsketanker: Tirsdag i den stille uke

Les teksten, Salme 116, vers 1-9

1. Opplever du at det er enklere eller vanskeligere å påkalle Herrens navn og søke Gud når du går gjennom de tunge dagene? Hvorfor tror du det er slik?

2. Se for deg at Jesus sitter for seg selv i Jerusalem et sted i den stille uke, få dager før han skal dø, og synger denne salmen. Hva tenker han på? Hva føler han?

Bønn: Kjære Jesus. Takk for at du har vært der, i dødsskyggens dal, der dødens bånd snøret seg om deg, og dødsrikets redsler nådde deg. Takk for at du var der for meg, og at du overvant døden for min skyld.

 

Påsketanker: Mandag i den stille uke

Les teksten, Høysangen 4, vers 13-16.

1. Opplever du din relasjon til Gud som en forpliktende relasjon? På hvilken måte?

2. Har du tenkt sånn om Guds relasjon til deg: At Han har forpliktet seg til deg, slik man forplikter seg i en ekteskapsinngåelse. I gode og onde dager. Opplever du at Gud er der for deg i de onde dagene?

Bønn: Kjære Far, takk for at du elsker meg, både på grunn av og på tross av den jeg er. Takk for at du er så forpliktet til meg at du sendte din Sønn til min frelse. Hjelp meg til å være trofast i min forpliktelse til deg.

 

Påsketanker: Palmesøndag

Refleksjonsspørsmål Palmesøndag:

Les teksten, Matteusevangeliet 26, vers 6-13.

1. Kvinnen i teksten er Maria, søsteren til Lasarus. Maria hadde opplevd at Jesus vekket broren opp fra de døde. Hun hadde god grunn til å være så hengiven som hun er i teksten vår. Hva har jeg opplevd i mitt liv som gir meg grunn til å være hengiven overfor Jesus?

2. Jesus blir salvet, slik konger ble salvet til sin kongsgjerning. Jesus blir salvet til sin frelsergjerning, altså sin død. Jødene ventet på en frelserkonge, Messias (som betyr den salvede). Messias er det samme ordet som Kristus. Når du henvender deg til Herren i bønn, kaller du ham Jesus (som betyr Herren frelser) eller Kristus (som altså betyr Den Salvede)? Det kan være en berikelse i vårt bønneliv og vår relasjon til Jesus, at vi er bevisste på hva navnene hans betyr.

Bønn: Kristus Jesus, du som er både min frelser, venn og Herre. Takk for at du var villig til å la deg salve, selv om du visste hva det innebar for deg. Hjelp meg til ikke å bli forarget eller stå i veien for noe av det som du vil gjøre i menneskers liv. La meg få noe av den hengivenhet og kjærlighet til deg som Maria viste. Amen.

 

 

Tilbake