Informasjon om menighetens virksomhet i nærmeste fremtid


Vi følger med på smittesituasjonen, og oppdatert informasjon om vår virksomhet finner du her Oppdatert 10.nov

Les mer

 

Menigheten

Informasjon om menighetens virksomhet i nærmeste fremtid


Vi følger med på smittesituasjonen, og oppdatert informasjon om vår virksomhet finner du her Oppdatert 10.nov

Les mer

 

Ny sokneprest i Ræge menighet


Günther Theiss er tilsatt som ny sokneprest i Ræge menighet fra januar 2021!

Les mer

 

Menigheten

Ny sokneprest i Ræge menighet


Günther Theiss er tilsatt som ny sokneprest i Ræge menighet fra januar 2021!

Les mer

 

Julekonsert i Ræge kirke


10. desember kl. 18.30   Billetter kjøpes på www.ticketco.no

Les mer

 

Menigheten

Julekonsert i Ræge kirke


10. desember kl. 18.30   Billetter kjøpes på www.ticketco.no

Les mer

 
 

Givertjeneste

Bli med som fast giver til Ræge menighet!

Les mer

 

Adventsamling

Adventsamling 3. desember kl. 17

Les mer

 

PULS 10-12

PULS har pause frem til jul

Les mer

 

Konfirmasjon påmelding 2021

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerr...

Les mer