Voksen i Ræge menighet

Vi har flere ulike møtepunkt utenom gudstjenestene, enten det er ønskelig med mer undervisning, bønn, lovsang eller et sted å møte andre mennesker.  

Under kan du lese mer om våre ulike tilbud