Søndagstanker fra Ræge menighet


Ukens søndagstanker v/ Gunther Theiss

 

6.søndag i Påsketiden, Apostlenes gjerninger 26,1-3 og 20-29

Video UKE 19

1. TILBEDELSE

Paulus sier at til denne dag har Gud hjulpet ham (vers 22). Han har erfaring med at Gud hjelper ham, og han har stor tillit til Gud. Tillit til Gud er en form for tilbedelse. Tenk igjennom/samtal om hvilke erfaringer du har med at Gud hjelper deg, eller, som Jesus lover i misjonsbefalingen i slutten av Matteus-evangeliet, at Jesus er med deg alle dager.

 

2. TJENESTE

Paulus sier i vers 20 at han har forkynt, først i Damaskus (der han kom til tro på Jesus), så i Jerusalem, hele Judea (altså landsdelen/regionen som Jerusalem ligger i), og så for hedningefolkene (på sine misjonsreiser i det nåværende Tyrkia og Hellas). Hans tjeneste har utvidet seg, flyttet stadig nye grenser, vært i bevegelse. Hva med din tjeneste i Guds rike opp gjennom årene: Har den vært i bevegelse, i utvikling, i endring? Kan du se for deg at Gud har noen nye grenser som skal flyttes i din tjeneste? Nye områder som du skal gå inn i?

 

3. EVANGELISERING

«Det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen», sier kong Agrippa (vers 28). Hva tror du, er det der folk rundt oss i samfunnet er? At det ikke skal så mye til for at de skal kalle seg kristne og følge Jesus? Hvis du hadde spurt ikke-troende som du kjenner: «Hva skal til for at du skal tro på og følge Jesus?», hva tror du de hadde svart?

 

4. FELLESSKAP

«Du er fra sans og samling, Paulus!» roper Festus til ham (vers 24). På hvilken måte kan vi som kristent fellesskap støtte hverandre, når noen av oss får sånne anklager rettet mot oss på grunn av vår tro eller vårt vitnesbyrd? 

 

5. DISIPPELGJØRING/VEKST

Paulus utfordrer de han forkynner for, at de må vende om og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen (vers 20). Det hellige livet, disippelgjøringen, veksten i troslivet, springer ut fra vår tro, vårt valg om å høre Jesus til. Hvilke konkrete konsekvenser får dette for deg, der du nå er i din vandring på Jesus-veien?

Tilbake