Givertjeneste


Bli med som fast giver til Ræge menighet!

 

Som fast giver til Ræge menighet er du med på å gjøre det mulig for menigheten å ha to ansatte som jobber med barn og ungdom!

Det betyr at vi kan tilby alle barn og unge i bygda vår et variert, spennende og tilrettelagt opplegg tilpasset sin alder. Les mer om hva vi gjør på sidene om barn og ungdom. 

Å være fast giver betyr at du forplikter deg på å gi et valgfritt månedlig beløp til menigheten. På den måten får menigheten forutsigbare inntekter og kan opprettholde dagens stillinger. 

For å bli fast giver må du fylle ut et avtalegiro-skjema, og levere inn til menigheten v/ daglig leder. 

Velkommen som fast giver!

Har du lyst å gi menigheten en enkeltgave? 

Det kan du gjøre ved å betale inn til konto nummer 3201.53.73724. Merk gaven med ønsket formål, f.eks Menighetsarbeid, Byggetrinn 2 eller et annet formål. 

Tilbake