Givertjeneste


Fast givertjeneste til Ræge menighet

 

 

Givertjeneste- å gi faste gaver til menigheten- er en viktig oppgave for den enkelte og for menigheten.

Hvorfor?

Menigheten ønsker å drive et aktivt arbeid med gode tilbud til barn, unge, voksne og eldre. Det er aktivitet i kirken alle ukedager, i tillegg til søndagens gudstjenester!

For å få dette til er vi avhengig av flere ting- ulønnede medarbeidere som tar ansvar for de ulike tilbudene, ansatte som organiserer, og økonomi til drift.

Som menighet har vi noen faste tilskudd fra stat og kommune som gir oss det aller nødvendigste av stillingsmidler og drift. Men for å kunne drive et aktivt menighetsarbeid for barn, unge, voksne og eldre, må menigheten selv skaffe til veie et større økonomisk handlingsrom.

Mange er glad i menigheten sin og setter pris på at det lages gode tilbud og mange møteplasser! Dette vil vi både fortsette med og videreutvikle.

 

«Det eneste vi har nok av er tid og penger». Det oppleves nok ikke alltid slik, men mange av oss har anledning til å gi litt av det vi har- til noe som er større en oss selv.

Det å la mine penger få betydning for noe som kommer andre til gode er å tilføye et viktig aspekt i egen økonomi. Det jeg selv er velsignet med kan bli til velsignelse for andre. Å bidra til fellesskapet er viktig- for vår egen del og for fellesskapet.

I 2.Kor 9.7 står det: «Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver»

Ingen gaver er for små, alt bidrar inn til en større helhet.

 

Dersom du kan tenke deg å bli med i denne tjenesten kan du ta kontakt med daglig leder Øystein Viland på menighetskontoret. Eller du kan laste ned dette skjema og lever inn ferdig utfylt.

Dersom du ønsker å gi en enkeltgave, kan du gjøre det på Vipps til Ræge menighet, nr 114697, eller overføre til konto 3201 53 73724. Merk med «gave».

 

Velkommen som fast giver til menigheten!

 

Tilbake